бял под и визия на полиран бетон

бял под и визия на полиран бетон

White floor and vision of polished concrete

апартамент, гр. Стара Загора - дизайнерско решение: 1. Обработка на пукнатини в съществуваща замазка; 2. Изравнителна саморазливна циментова настилка; 3. Изработка на декоративен холкер; 4. Полиуретанова система в бяло; 5. Специален саморазливен циментов под с двойна епоксидна запечатка; 6. Декорация на стълби; 7. Детайли.

Apartment, Stara Zagora - design project: 1. Treatment of cracks in existing cement screed; 2. Self-leveling cement floor; 3. Making a decorative cove; 4. Polyurethane system in white; 5. Special self-leveling cement floor with two-layer epoxy protective coating; 6. Decoration of stairs; 7. Details.
микроцимент и смола

микроцимент и смола

Microcement and resin

къща, гр. София – бутикови изпълнения: полагане на подови покрития от микроцимент, защитени с безцветни полиуретанови смоли

House, Sofia - boutique performances: laying microcement floor coatings protected with colorless polyurethane resins
визия на шлайфан бетон

визия на шлайфан бетон

Vision of polished concrete

апартамент, гр. София: декоративен циментов под: специална саморазливна циментова настилка с два слоя защитна безцветна запечатка

Apartment, Sofia: decorative cement floor: special self-leveling cement floor with two layers of protective colorless sealer
настилка за стълбище

настилка за стълбище

Staircase flooring

къща - стълбище, гр. София - декоративна циментова настилка: саморазливна циментова настилка, полиране, епоксиден финиш, монтаж на первази и ръбохранители

House - staircase, Sofia - decorative cement floor: self-leveling cement floor, polishing, epoxy finish, installation of skirting boards and stair nosings
саморазливен под и бяла смола

саморазливен под и бяла смола

Self-leveling floor and white resin

къща, гр. Варна - декоративна настилка: изравнителна циментова саморазливна настилка и епоксидна система със саморазливен финишен слой

House, Varna - decorative floor: cement self-leveling floor and epoxy system with self-leveling finish layer
декоративен под с мраморен ефект

декоративен под с мраморен ефект

Decorative floor with marble effect

апартамент, гр. София: многослойно епоксидно покритие върху съществуващи плочки

Apartment, Sofia: multilayer epoxy coating on existing tiles
декоративна настилка за спалня

декоративна настилка за спалня

Decorative flooring for the bedroom

апартамент, гр. София: дебелослойна полиуретанова система

Apartment, Sofia: thick-layer polyurethane system
3d под

3d под

3d floor

апартамент, гр. София: изравнителна саморазливна циментова настилка, 3d изображение и специален епоксид

Apartment, Sofia: self-leveling cement floor, 3d image and special epoxy
под от монети

под от монети

Floor of coins

апартамент, гр. София - бутиково изпълнение: саморазливна циментова настилка и епоксидна подова система с декорация от монети

Apartment, Sofia - boutique performances: self-leveling cement flooring and epoxy floor system with coin decoration
пясъчен килим

пясъчен килим

Sand carpet

апартамент, гр. София - декоратвивна кварцова настилка: епокси-полиуретанова система с цветни кварцови пясъци и мраморни чипсове

Apartment, Sofia - decorative quartz floor: epoxy-polyurethane system with colored quartz sands and marble chips
Под от бяла епоксидна смола

Под от бяла епоксидна смола

White epoxy floor

апартамент, гр. София - дизайнерско решение: обработка на пукнатини и епоксидна система със саморазливен финишен слой

Apartment, Sofia - design solution: crack treatment and epoxy system with self-leveling finish
епоксиден под - венециански стил

епоксиден под - венециански стил

Epoxy floor - Venetian style

апартамент, гр. София: епоксидна подова система

Apartment, Sofia: epoxy floor system
бетон визия

бетон визия

Concrete vision

апартамент, гр. София: декоративен циментов под: специална саморазливна циментова настилка с два слоя защитна безцветна запечатка

Apartment, Sofia: decorative cement floor: special self-leveling cement floor with two layers of protective colorless sealer
декоративни подови настилки

декоративни подови настилки

Decorative floor coatings

къща, гр. Стара Загора: 1. Обработка на пукнатини в съществуваща замазка; 2. Изравнителна саморазливна циментова настилка; 3. Изработка на декоративен холкер; 4. Епокси-полиуретанова система в различни цветове.

House, Stara Zagora: 1. Treatment of cracks in existing screed; 2. Self-leveling cement floor; 3. Making a decorative cove; 4. Epoxy-polyurethane system in different colors.
декоративен цимент

декоративен цимент

Decorative cement

къща, с. Железница - декоративна циментова настилка и двуслойно импрегниране

House, Zheleznitsa - decorative cement floor and two-layer impregnation
настилка от бяла епоксидна смола

настилка от бяла епоксидна смола

White epoxy resin floor

апартамент, гр. Асеновград: епоксидна подова система със саморазливен бял гланцов финиш

Apartment, Asenovgrad: epoxy floor system with self-leveling white glossy finish
бетон ефект

бетон ефект

Concrete effect

апартамент, гр. София: декоративен циментов под: специална саморазливна циментова настилка с два слоя защитна безцветна запечатка

Apartment, Sofia: decorative cement floor: special self-leveling cement floor with two layers of protective colorless sealer
епоксидна настилка - венециански стил

епоксидна настилка - венециански стил

Epoxy flooring - Venetian style

апартамент, гр. София - декоративна настилка: епоксидна система

Apartment, Sofia - decorative floor: epoxy system
саморазливен под

саморазливен под

Self-leveling floor

къща, гр. Казанлък: полагане на заглаждаща саморазливна циментова настилка преди монтаж на масивен паркет и ламинат